Welkom op Hoorwijzer.nl

Deze site van Stichting Hoormij is de enige échte onafhankelijke website voor en gemaakt door slechthorenden.

Je kunt informatie zoeken via de trefwoorden in de paarse balk. Je kunt keuzes maken via de Zoek & kies onderdelen in de gele balk.
Of je kunt je laten meenemen in het stappenplan door de illustratie te kiezen die overeenkomt met jouw vraag.

Nieuwsbrief

Zoek & kies uit

Bewust kiezen, dat is belangrijk! Ook als het om hoorspecialisten, hulpmiddelen en verzekeringen gaat. Kijk daarbij zowel naar eigenschappen, maar ook naar ervaringen van anderen.

Je kunt kiezen uit:

Nieuws - 24 januari 2022

Nieuw project: Hoormij∙NVVS biedt slechthorenden een maatje

Slechter horen heeft meer gevolgen heeft dan alleen te moeten vragen om herhaling: Wat zeg je? Diverse onderzoeken tonen de relatie aan tussen slechthorendheid en stress, burn-out, isolement en eenzaamheid. Eind 2021 keken Deloitte en Beter Horen naar het verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid. Wat bleek? Het aantal nauwe contacten neemt af, zodra mensen slechter horen, wat vermoedelijk eenzaamheid in de hand werkt. Vanaf nu starten wij met het uitbreiden van onze activiteiten door een maatje - één van onze vrijwilligers - voor te stellen aan de mensen die beginnend (en soms onbewust) slechthorend zijn en mede daardoor eenzaamheid ervaren.

Lees meer op onze algemene site
Nieuws - 23 januari 2022

Uitkomsten enquête OPCI: CI-dragers tevreden met hun implantaat

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) heeft vorig najaar een enquête uit laten voeren om de tevredenheid van CI-dragers te inventariseren. Er hebben 483 CI-dragers de enquête ingevuld. Een mooi resultaat, waarvoor ze iedereen hartelijk bedanken. Om een goede vergelijking te maken met de enquêtes die zijn gedaan in 2010 en 2016 zijn de vragen grotendeels gelijk gebleven. Waar de vergelijking met vorige keren relevant is, wordt die ook gemaakt. De conclusie: CI-dragers zijn ook anno 2021 tevreden tot zeer tevreden over hun CI.

Lees meer op onze algemene site