Welkom op Hoorwijzer.nl

Deze site van Stichting Hoormij is de enige échte onafhankelijke website voor en gemaakt door slechthorenden.

Je kunt informatie zoeken via de trefwoorden in de paarse balk. Je kunt keuzes maken via de Zoek & kies onderdelen in de gele balk.
Of je kunt je laten meenemen in het stappenplan door de illustratie te kiezen die overeenkomt met jouw vraag.

Nieuwsbrief

Zoek & kies uit

Bewust kiezen, dat is belangrijk! Ook als het om hoorspecialisten, hulpmiddelen en verzekeringen gaat. Kijk daarbij zowel naar eigenschappen, maar ook naar ervaringen van anderen.

Je kunt kiezen uit:

Nieuws - 24 oktober 2021

Het toppunt van onzinnige zorg

Bijna een jaar geleden schreef ik in de nieuwsbrief van Hoormij∙NVVS dat ik mocht participeren in het expertpanel voor een onderzoek naar slechthorendheid - in het kader van het project Zinnige Zorg. Opgetogen meldde ik mijzelf (Willem Dekker) - met Ina Hofstee als back-up - aan, want zinnige zorg betekent in onze optiek immers de juiste zorg voor iedereen en het vermijden van onnodige ingrepen en behandelingen om de kosten van het zorgsysteem binnen de perken te houden. Daar kan niemand tegen zijn. Om je niet langer in spanning te houden: het onderzoek is afgerond en uitgedraaid op een teleurstelling. Zonde van de tijd, de inspanning en het geld dat er in is gestopt. Er verscheen een lijvig rapport met overbodige teksten, tabellen, diagrammen en onderzoeksmethoden. Zinvolle conclusies en essentiële manco’s binnen de hoorzorg ontbreken, zijn niet gevonden of niet onderzocht.

Lees meer op onze algemene site
Nieuws - 24 oktober 2021

Jong en stress en paniek door tinnitus? Ontdek het voordeel van een buddy

Tinnitus. Als je er ineens mee te maken krijgt, kan het je leven behoorlijk ontwrichten. De oorzaak is niet altijd aanwijsbaar. Blootstelling aan te hard geluid tijdens een concert of een te hoog volume op je telefoon zijn boosdoeners. Jongeren hebben er daarom steeds vaker last van. Als je met oorsuizen te maken krijgt, is het fijn om het te delen met iemand die begrijpt wat je meemaakt. Daarom zet Tinnitus Jong Netwerk buddy’s in.

Lees meer op onze algemene site