Welkom op Hoorwijzer.nl

Deze site van Stichting Hoormij is de enige échte onafhankelijke website voor en gemaakt door slechthorenden.

Je kunt informatie zoeken via de trefwoorden in de paarse balk. Je kunt keuzes maken via de Zoek & kies onderdelen in de gele balk.
Of je kunt je laten meenemen in het stappenplan door de illustratie te kiezen die overeenkomt met jouw vraag.

Nieuwsbrief

Zoek & kies uit

Bewust kiezen, dat is belangrijk! Ook als het om hoorspecialisten, hulpmiddelen en verzekeringen gaat. Kijk daarbij zowel naar eigenschappen, maar ook naar ervaringen van anderen.

Je kunt kiezen uit:

Nieuws - 1 december 2021

Vragenlijst voor CI-dragers

OPCI - Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie - houdt elke vijf jaar een enquête onder CI-gebruikers om de tevredenheid over en het gebruiksgemak van het cochleair implantaat te inventariseren. De voorgaande enquêtes waren in 2006, 2011 en 2016. Nu, vijf jaar na de laatste keer, is het weer tijd voor een nieuwe vragenlijst. Het meedoen met de enquête is heel eenvoudig en kost ongeveer tien tot vijftien minuten. De resultaten worden gepubliceerd op de website van OPCI. De vragenlijst is al eerder uitgezet, maar de respons valt tot nu toe een beetje tegen. Dus heb je een CI, dan waardeert OPCI het zeer als je meedoet!

Lees meer op onze algemene site
Nieuws - 30 november 2021

Ieder(in) pleit voor het strikter toepassen en handhaven van de coronaregels

Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds extra hard getroffen door de coronapandemie. Ze voelen zich vaak onveilig op plekken waar ze met anderen in contact komen. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in) onder ruim 1700 mensen met een chronische aandoening of beperking. Ieder(in) pleit daarom voor het strikter toepassen en handhaven van de basisregels. Zoals het houden van anderhalve meter afstand en uitbreiding van de mondkapjesplicht. Verder moet het boostervaccin versneld worden aangeboden.

Lees meer op onze algemene site