Welkom op Hoorwijzer.nl

Deze site van Stichting Hoormij is de enige échte onafhankelijke website voor en gemaakt door slechthorenden.

Je kunt informatie zoeken via de trefwoorden in de paarse balk. Je kunt keuzes maken via de Zoek & kies onderdelen in de gele balk.
Of je kunt je laten meenemen in het stappenplan door de illustratie te kiezen die overeenkomt met jouw vraag.

Nieuwsbrief

Zoek & kies uit

Bewust kiezen, dat is belangrijk! Ook als het om hoorspecialisten, hulpmiddelen en verzekeringen gaat. Kijk daarbij zowel naar eigenschappen, maar ook naar ervaringen van anderen.

Je kunt kiezen uit:

Nieuws - 21 november 2017

Onderzoek naar geweld op scholen voor doven en slechthorenden

De Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoekt de rol die geweld speelde in het dagelijks leven van kinderen die vanaf 1945 verbleven in de internaten of pleeggezinnen van dovenscholen of slechthorendenscholen. Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Windesheim voert het onderzoek voor de Commissie uit. De onderzoekers zijn hiervoor op zoek naar (oud-)leerlingen.

Lees meer op onze algemene site
Nieuws - 16 november 2017

Hoe toegankelijk is jouw bank voor slechthorenden?

In opdracht van De Nederlandse Bank onderzoekt Motivaction de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten voor onder andere mensen met een auditieve beperking. Hiervoor zoekt het onderzoeksbureau mensen die willen deelnemen aan (groeps)gesprekken.

Lees meer op onze algemene site