Welkom op Hoorwijzer.nl

Deze site van Stichting Hoormij is de enige échte onafhankelijke website voor en gemaakt door slechthorenden.

Je kunt informatie zoeken via de trefwoorden in de paarse balk. Je kunt keuzes maken via de Zoek & kies onderdelen in de gele balk.
Of je kunt je laten meenemen in het stappenplan door de illustratie te kiezen die overeenkomt met jouw vraag.

Advertenties

De advertenties worden getoond zodra cookies geaccepteerd worden.

Nieuwsbrief

Zoek & kies uit

Bewust kiezen, dat is belangrijk! Ook als het om hoorspecialisten, hulpmiddelen en verzekeringen gaat. Kijk daarbij zowel naar eigenschappen, maar ook naar ervaringen van anderen.

Je kunt kiezen uit:

Nieuws - 28 februari 2021

Perspectief op behandeling voor mensen met ernstig gehoorverlies

Het Radboudumc heeft een methode gevonden om bepaalde vormen van erfelijk gehoorverlies te stoppen. De wetenschappers hebben een ‘genetisch pleistertje’ ontwikkeld dat al in een vroegtijdig stadium de verwoestende werking van een gemuteerd COCH-gen bij de aandoening DFNA9 kan platleggen. Voor Nederland en België gaat het naar schatting om 1500 DFNA9-patiënten. De werkwijze van het Radboudumc is ook toepasbaar op andere vormen van erfelijk gehoorverlies en kan dus mogelijk een oplossing bieden voor veel meer mensen. Het onderzoek van het Radboudumc wordt gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Molecular Therapy – Nucleic Acids.

Lees meer op onze algemene site
Nieuws - 28 februari 2021

Belangrijke ontwikkeling: Richtlijn Follow-up na cholesteatoomchirurgie

De aandoening Cholesteatoom heeft een mogelijk ernstig beloop als het onbehandeld blijft. Daarom krijgen deze patiënten vaak een operatie. Er bestaat echter een kans op residu na cholesteatoom chirurgie. Daarom is een goede follow-up na deze operatie belangrijk. De nieuwe richtlijn ‘Follow-up na Cholesteatom chirurgie’ biedt hier handvatten voor. De commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS heeft hier een bijdrage aan heeft geleverd. Recentelijk, is de richtlijn toegevoegd aan de Richtlijnendatabase van de FMS (federatie medisch specialisten).

Lees meer op onze algemene site