Welkom op Hoorwijzer.nl

Deze site van Stichting Hoormij is de enige échte onafhankelijke website voor en gemaakt door slechthorenden.

Je kunt informatie zoeken via de trefwoorden in de paarse balk. Je kunt keuzes maken via de Zoek & kies onderdelen in de gele balk.
Of je kunt je laten meenemen in het stappenplan door de illustratie te kiezen die overeenkomt met jouw vraag.

Nieuwsbrief

Zoek & kies uit

Bewust kiezen, dat is belangrijk! Ook als het om hoorspecialisten, hulpmiddelen en verzekeringen gaat. Kijk daarbij zowel naar eigenschappen, maar ook naar ervaringen van anderen.

Je kunt kiezen uit:

Nieuws - 11 december 2017

OPCI start actie om de wachtlijsten bij CI-centra aan te pakken

Een gemiddelde wachttijd van een jaar met uitschieters van 21 maanden voor een Cochleair Implantaat (CI) vindt OPCI niet acceptabel. Daarom is OPCI gestart met een grote campagne om aandacht te krijgen en actie te ondernemen om de wachtlijsten bij de CI centra terug te dringen. Zo worden brieven gestuurd aan alle zorgverzekeraars, ministerie, vaste Kamercommissie VWS en de Raden van Bestuur van de Universitaire Medische Centra. De oproep die OPCI doet wordt gesteund door diverse verwante organisaties.

Lees meer op onze algemene site
Nieuws - 11 december 2017

50ste huiskamerbijeenkomst CI!

Op 12 december vindt de vijftigste huiskamerbijeenkomst plaats van OPCI, de belangenbehartiger voor (aanstaande) CI-gebruikers, waar Stichting Hoormij mee verbonden is. Een geweldige prestatie van vrijwilligers Henk van Rees en Hennie Epping van OPCI, die door het hele land informele en gezellige huiskamerbijeenkomsten organiseren.

Lees meer op onze algemene site