Openbare gebouwen

Openbare gebouwen met een ringleiding hebben dit bordje met oor en T.Ook als minder goed hoort wil je kunnen genieten van een theatervoorstelling, optreden in een muziekcentrum en kunnen volgen wat er wordt gezegd tijdens een rondleiding in een museum, bij voordrachten in kerken, crematoria, collegezalen, bibliotheken, dorpshuizen, vergaderingen van een gemeenteraad en andere vergaderingen. Steeds meer openbare gebouwen bieden daarom voorzieningen voor slechthorenden. Soms wordt dit duidelijk aangegeven met het T-bordje, soms moet je er zelf naar vragen. Ook in sommige verzorgingshuizen en hotels zijn voorzieningen aangebracht.

Meestal wordt gebruik gemaakt van voorzieningen via ringleiding/infrarood/FM. Je kunt dan jouw hoortoestel op de T of MT-stand te zetten. Bij een ringleiding werkt dat dan verder zonder extra voorziening. Bij infrarood- en FM-voorzieningen moet je vragen om een ontvanger met halslus of hoofdtelefoon. Soms zijn er kinbeugels: een soort koptelefoon voor mensen zonder hoortoestel.

Daarnaast werken sommige theaters met onder- of boventiteling of zetten zij gebarentolken in om een voorstelling te kunnen volgen.

Eisen en richtlijnen

Voor bouwwerken gelden bepaalde internationaal overeengekomen minimumeisen, waaraan architecten, ontwerpers en planmakers zich moeten houden. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003. Dit besluit is echter te weinig concreet over toegankelijkheid. Het ‘Handboek voor Toegankelijkheid, over de ergonomie van buitenruimten, gebouwen en woningen’ (auteur: Maarten Wijk; uitgever: Reed Business) geeft richtlijnen voor het toegankelijk maken van de omgeving voor allerlei soorten gebruikers, ook voor slechthorenden. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk gebruik kan maken van de gebouwde omgeving. Het handboek is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag aanvaard voor de rechten van mensen met een beperking. Dat betekent dat er nu wetgeving komt die er voor moet zorgen dat iedereen, dus ook slechthorenden, volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De huidige wet (2017) is nog niet veel duidelijker dan dat organisatoren van allerlei soorten bijeenkomsten een inspanningsverplichting hebben. Hoe ver die verplichting gaat, dat zal jurisprudentie moeten uitwijzen.

Controle door keurders van Stichting Hoormij

Wil je een check laten uitvoeren om een ringleiding in een openbaar gebouw te controleren, dan kun je contact opnemen met onze organisatie. De werkgroep Toegankelijkheid van Stichting Hoormij kan (tegen een geringe vergoeding) een keurder sturen. Je kunt een aanvraag doen door te mailen naar ringleidingen@stichtinghoormij.nl.

Kijk bij Zoek & kies Gebouwen welke openbare gebouwen (goedgekeurde) voorzieningen voor slechthorenden hebben.