Zoek en kies een verzekeraar

Als het gaat om hoorhulpmiddelen zijn de verschillen tussen verzekeraars groot. 
Kies daarom bewust uw verzekeraar!

Welke verzekeraar?

1. Keuzevrijheid
Wilt u zelf kiezen naar welke audicien u gaat, of kiest u voor Menzis-verzekeraars die in 2016 voor vier jaar contracten hebben afgesloten met Hans Anders, Van Boxtel en Schoonenberg Hooroplossingen / Schoonenberg Direct (Let op! Dit zijn 14 winkels van Schoonenberg Hoorcomfort. Zie 'zoek en kies een audicien'). Verzekeraars aangesloten bij Zilveren Kruis hebben voor 2016 en 2017 een contract met Beter Horen en Hans Anders. Kijk goed of deze gecontracteerde audiciens bij u in de buurt zitten en of deze audicien ook uw voorkeur heeft. Wilt u weten welke merken hoortoestellen deze audiciens leveren, selecteer ze bij 'zoek en kies een audicien' en klik op 'productaanbod'.

2. Tarieven
Kijk naar de prijzen die een verzekeraar heeft afgesproken met de diverse audiciens. Een lage prijs is gunstig voor uw portemonnee, maar krijgt u dan ook de juiste en goed afgestelde hoorhulpmiddelen die u nodig heeft, inclusief 5 jaar service en garantie? Wij hebben de prijzen per hoortoestelcategorie zoveel mogelijk in kaart gebracht. 
Leden van NVVS kunnen hier inloggen om het overzicht te downloaden.
Geen lid? Als u dit formulier invult, kunt ook u het overzicht ontvangen.  

3. Afspraken
In de hoorbranche zijn afspraken gemaakt over waar goede hoorzorg aan moet voldoen. Deze afspraken zijn in diverse protocollen vastgelegd en daar mag wat ons betreft niet aan getornd worden. Niet alle verzekeraars houden zich aan die protocollen. Zilveren Kruis en CZ willen thuisaanpassingen aanbieden en bij Zilveren Kruis mag je als je 18 jaar of ouder bent direct naar de audicien, terwijl het protocol zegt dat je bij de eerste keer eerst langs een kno-arts en/of audioloog moet. VGZ (en vorig jaar ook DSW) zijn juist te streng. Bij VGZ moet iedereen die ingedeeld wordt voor een hoortoestel uit categorie 4 of 5 langs een audiologisch centrum en bij DSW moet iedereen de eerste keer via de huisarts. Hoe belangrijk vindt u dat de afspraken over kwalitatief goede hoorzorg worden nageleefd?

4. Maximale aantallen
Kiest u voor verzekeraars aangesloten bij CZ, weet dan dat zij met audiciens een maximaal aantal te verstrekken hoortoestellen per categorie hebben afgesproken. Andere verzekeraars hanteren geen maximale aantallen.

5. Keurmerk audicien
Kiest u voor Menzis-verzekeraars die geen keurmerk vragen van audiciens of voor andere verzekeraars die dit wel doen? Door Europese aanbesteding kon Menzis geen nationaal keurmerk opnemen in haar beleid en heeft zij zelf haar eisen in de overeenkomsten met audiciens vastgelegd.

6. Oorstukjes
Wees alert op het verkrijgen van de juiste oorstukjes. Bij VGZ-verzekeraars bestaat de kans dat u eerder een oorstukje op maat krijgt omdat audiciens hiervoor een extra vergoeding ontvangen. Andere verzekeraars geven geen extra vergoeding, waardoor het kan zijn dat de audicien u eerder een standaard oorstukje voorschrijft. Maar wat heeft u nodig?

7. Bijbetalen
Wilt u kunnen bijbetalen voor 'luxe' bovenop het hoortoestel dat u nodig heeft? Bij verzekeraars aangesloten bij DSW, Multizorg, Menzis en ook bij de restitutiepolissen van Zilveren Kruis kunt u (vaak onder strikte voorwaarden) bijbetalen voor een hoortoestel uit een hogere categorie. De overige verzekeraars staan dit niet toe. Dit is in principe geen probleem: u krijgt immers wat u nodig heeft. Als u niet kunt functioneren met het aangeboden hoortoestel, kunt u een beroep doen op een 'extra zorgaanvraag'. Zie ons stappenplan 'aanschaf hoortoestellen' voor meer informatie. Alleen als u vooraf al weet dat u 'luxe' wilt, komt het aspect van bijbetalen om de hoek kijken.

8. Lidmaatschap
Wilt u zich aansluiten bij Stichting Hoormij, NVVS, FOSS of SH-Jong? Voor een overzicht van vergoedingen lidmaatschap patiëntenverenigingen per verzekeraar klik hier.

CZ-groep:         CZ, Delta Loyd en Ohra
Menzis:            Azivo, AnderZorg, Menzis
MultiZorg:         ASR (BeterDichtbij, De Amersfoortse, Ditzo) Eno (Energiek, Holland Zorg, Salland) ONVZ (PNO, VVvA), Zorg en Zekerheid
VGZ-groep:       Bewuzt, IZA(Cura), IZZ, Promovendum, UMC, Univé, VGZ, Zekur.nl en Zorgzaam
Zilveren Kruis:   Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, ProLife en ZilverenKruis

Restitutie of natura?

De keuze tussen restitutie of natura is vooral belangrijk bij verzekeraars die selectief inkopen (Menzis en Zilveren Kruis). Kiest u voor een niet-gecontracteerde audicien, dan krijgt u bij een restitutie-verzekering meestal meer vergoed dan bij een natura-verzekering. Zie informatie in ons stappenplan.

Premie en risico

Dankzij premiekortingen via collectieve verzekering bent u vaak voordeliger uit met een meer dekkende verzekering, dan met een budgetpolis zonder korting. Gemeenten hebben soms een collectieve verzekering voor mensen met een minimum inkomen. De vereniging NVVS had al een collectieve verzekering lopen via OHRA. Deze is nu ook beschikbaar voor leden van FOSS en SH-Jong. Daarnaast is daar nu een collectieve verzekering bij ONVZ aan toegevoegd. Bij beide verzekeringen mag je je eigen audicien kiezen. Bij OHRA ontvang je 8% korting op zowel de basis- als de meeste aanvullende verzekeringen, maar mag je niet bijbetalen als je meer wilt dan je geïndiceerde hoortoestel. Bij ONVZ krijg je 3% korting op de basisverzekering en 7% op de aanvullende verzekeringen. ONVZ staat bijbetalen voor extra eigenschappen van een hoortoestel wel toe. Let op: ook als je al bij OHRA of ONVZ verzekerd bent, kan je alsnog overstappen naar de collectieve verzekering en zo wellicht besparen op je zorgpremie.
Aanmelden? Ga naar http://info.sucsez.nl/stichtinghoormij

Let op! Hoortoestellen voor volwassenen vallen onder het eigen risico. In 2017 is dit  € 385,- per jaar. U kunt dit bedrag verhogen in ruil voor een lagere maandpremie. Alleen Zilveren Kruis verstrekt hoortoestellen in bruikleen . U betaalt dan nog wel de 25% eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent, maar de hoortoestellen vallen niet onder het eigen risico.

Aanvullend verzekeren?

Met een aanvullende verzekering kunt u de eigen bijdrage voor hoortoestellen die u betaalt als u 18 jaar of ouder bent deels of geheel vergoed krijgen.
Klik hier voor een overzicht van vergoedingen voor hoortoestellen vanuit de aanvullende verzekeringen vanaf 1 januari 2017.

Wanneer van verzekeraar veranderen?

U kunt uw verzekering opzeggen tot 31 december 2016. Voor 1 februari 2017 moet u een nieuwe verzekering hebben afgesloten.

Let op! Om zeker te zijn dat u niet te maken krijgt met een afwijzing bij uw nieuwe verzekeraar omdat u wellicht tot een risicogroep behoort, kunt u beter eerst de nieuwe verzekering afsluiten en dan pas uw huidige verzekering voor 31 december opzeggen.


Vergelijken

Wilt u een verdere vergelijking maken tussen de zorgverzekeringen? Dan verwijzen wij u naar onderstaande sites.

  • www.consuwijzer.nl voor algemene informatie over zorgverzekeringen.
  • www.kiesgoed.nl  voor vergelijken van zorgverzekeringen. U kunt SUCSEZ ook mailen via zorg@sucsez.nl of bellen via (0182) 304488.

Ervaringen

Wilt u weten hoe andere slechthorenden oordelen over verzekeraars en hun verzekeringen/vergoedingen? Maak dan gebruik van de gegevens in de Hoorwijzer-database.

N.B.: Er zijn nog weinig ervaringen per verzekering ingevuld. Wilt u een ervaring toevoegen? Registreer u dan voor het besloten deel Mijn Hoorwijzer en ga naar Mijn ervaringen.

Toon ervaringen met zorgverzekeraar

Zoekresultaten

Voer eerst een zoekopdracht uit om resultaten te tonen.