Persbericht - Nov. 2008 Ervaringen audiciens

November 2008 zijn de eerste resultaten van de gebundelde ervaringen met audiciens bekendgemaakt. Lees hier meer over.

Persbericht - Sept. 2008 Lancering Hoorwijzer.nl

Bekijk ook het persbericht voor lancering van Hoorwijzer.nl.

Over de Hoorwijzer

Met deze Hoorwijzer wil de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) onafhankelijke voorlichting geven over het gebruik en de keuze van hoorhulpmiddelen en daaraan ervaringsgegevens toevoegen. Dit komt de gebruikers van hoorhulpmiddelen ten goede. Ook geeft dit de NVVS een middel in handen om zich, in het licht van de nieuwe ZorgVerzekeringsWet, naar zorgverzekeraars op te stellen als spreekbuis en belangenbehartiger van hoorhulpmiddelengebruikers.

Uitgangspunten

Hoorwijzer.nl is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Totstandkoming

Hoorwijzer.nl is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van:

De NVVS brengt haar speciale dank uit aan de deelnemers van de Hoorwijzer-expertgroep en de gebruikerspanels. Enkele vakinhoudelijke experts zijn intensief betrokken bij de opzet en inhoud van de site.

De opzet van de Hoorwijzer.nl is besproken met de Nederlandse Vereniging voor AudicienBedrijven (NVAB) en enkele van hun lidorganisaties; de Gemeenschappelijke Audiologische Industrie Nederland (GAIN) en enkele van hun lidorganisaties, en het samenwerkingsverband van zelfstandige audiciens, de HINK Groep. De opzet is tevens besproken met niet bij de NVAB aangesloten audicienbedrijven.

Daarnaast verleent de Stichting Audicienregister (StAr) medewerking door het aanleveren van gegevens over audiciensvestigingen met een StAr-keurmerk. Bij twijfel over de juistheid van een toegekend keurmerk is de StAr-website (audicienregister.nl) bepalend.

Zekere Zorg-project

Deze website is onderdeel van het project ‘Verzekerd van een goed hoorhulpmiddel’. Dit project is opgezet in het kader van ZekereZorg-projecten. De organisatie van ZekereZorg is een samenwerking tussen Stichting Fonds PGO en de NPCF.

Het ZekereZorg programma stimuleert de versterking van de marktpositie van de patiënt op de zorgmarkt. Het programma doet dit door het verlenen van subsidies aan projecten van diverse patiënten- en consumentenorganisaties.

NVVS
Joop Beelen, directeur
Angélique van Lynden, projectmanager