Audicien

Wanneer naar de audicien?

De audicien kan allerlei verschillende soorten hoortoestellen leveren en vaak ook overige hoorhulpmiddelen om bijvoorbeeld de televisie of de bel beter te kunnen horen. Normaal gesproken ga je naar de audicien op verwijzing van de kno-arts en/of het audiologisch centrum, vaak met een ‘recept’. Alleen als je tussen de 18 en 67 jaar bent, vervangende hoortoestellen nodig hebt en er geen bijzonderheden zijn of als je ouder bent dan 68 jaar, kun je rechtstreeks naar de audicien gaan.

Er zijn vrijgevestigde audiciens (veelal aangesloten bij HoorProfs of CVZA), audiciens die aangesloten zijn bij een audicienketen (Beter Horen, Schoonenberg Hoorcomfort/Hooroplossingen) en opticiens/audiciens (SpecSavers, Hans Anders, maar ook vrijgevestigde).

Wil je weten welke audiciens er bij jou in de buurt zijn? Kijk bij Zoek & kies audiciens.

Wat doet de audicien?

Intake

Een goede eerste intake omvat de volgende elementen:

Op basis van de intake moet de audicien aangeven in welke zorgzwaarte-categorie je valt. Er zijn 5 categorieën oplopend van een simpel tot een complex gehoorverlies en luisteromstandigheden. Samen met jou stelt de audicien een zorgplan op. Ook moet je informatie krijgen over prijzen, vergoedingen en de procedure.

Let op! Sommige audiciens beweren dat je door jouw verzekeraar wordt afgescheept met een minimalistisch hoortoestel en dat als je een hoortoestel wilt waarmee je goed kunt functioneren, je moet bijbetalen of zelfs alles zelf moet betalen. Dat is onjuiste informatie. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en moet volgens de wet dat hoorhulpmiddel vergoeden waarmee jij goed kunt functioneren. Onderzoek toont aan dat tot op de dag van vandaag iedereen binnen verzekerde zorg goed geholpen kan worden. Bijbetalen zou alleen mogen voor ‘luxe’, maar niet iedere verzekeraar staat dit toe.

Advies

Op basis van de intakeresultaten en eventueel het ‘recept’ van de kno-arts of het audiologisch centrum kan de audicien je een hoortoestel adviseren die past bij de categorie waarin je bent ingedeeld. Je mag verwachten dat je meerdere (minimaal 2) geschikte toestellen worden aangeboden, met wellicht een voorkeursadvies voor een bepaald toestel. Bijna alle audiciens hebben tegenwoordig een voorkeursmerk, maar op verzoek moet je altijd kunnen kiezen uit minimaal twee merken hoortoestellen. Ook behoort de audicien open te staan voor een eventuele ‘second opinion’ van een andere audicien.

Proefperiode

Je hebt recht op een proeftijd van 8 weken waarin je meerdere hoortoestellen vrijblijvend kunt proberen. Als je slechts één type hoortoestel wilt proberen, mag dat natuurlijk ook. De keuze is aan jou. Tijdens de proefperiode zoekt de audicien samen met jou naar het meest geschikte toestel en de beste afstelling daarvan. Een hoortoestel is ‘goed’ als je er zo optimaal mogelijk mee kunt horen en verstaan én als het geluid voor je comfortabel is. De audicien kan je hierbij adviseren – maar jij bent degene die kiest.
Hoe vaak je voor afstelling moet komen, hangt onder meer af van de complexiteit van jouw gehoorverlies, de mogelijkheden van het toestel, de mate waarin je naar optimale resultaten streeft, en de deskundigheid van de audicien. Verder is de bedrijfsfilosofie van de audicien van belang. Audicienketens hanteren vaak vaste richtlijnen voor het aantal aanpassingen.

Let op! De proeftijd die als norm is vastgelegd in de branche (veldnorm ‘hoorhulpmiddelverstrekking’ [link naar pdf]) is 8 weken. In de praktijk hanteren audiciens een proefperiode die varieert van 4 weken tot 3 maanden. Kijk goed in de kleine lettertjes of je niet na een aantal weken automatisch vastzit aan deze audicien of het hoortoestel. Accepteer nooit een hoortoestel als je niet tevreden bent. Teken pas een tevredenheidsverklaring als je ook echt tevreden bent. Kom je er binnen 3 maanden met je audicien niet uit, dan moet je volgens de norm worden doorverwezen naar een audiologisch centrum. Ook kun je voor een second opinion terecht bij een andere audicien of de onafhankelijke organisatie Second Opinion Hoortoestellen.

Keuze en levering

De audicien behoort jouw nieuwe hoortoestel af te leveren met de best mogelijke afstelling en, indien van toepassing, oorstukjes in een goede pasvorm. Heb je binnen de proeftijd een geschikt hoortoestel gevonden? Pas als je de audicien expliciet hebt gemeld dat je een bepaald toestel wilt aanschaffen, begint de financiële afhandeling.

Bij het afleveren van jouw hoortoestel moet de audicien je duidelijk uitleggen hoe je het toestel bedient, instelt (bijvoorbeeld voor ringleiding), onderhoudt en schoonmaakt. Ook moet de audicien je helder toelichten wat de service voor het periodiek onderhoud van jouw hoortoestel precies inhoudt.

De audicien behoort te garanderen – in samenwerking met de fabrikant – dat jouw hoortoestel naar behoren functioneert. Als jouw gehoor of gehoorbehoeften tussentijds wijzigen, dan past de audicien de instelling van jouw hoortoestel aan (indien mogelijk). Zo nodig gebeurt dit op basis van de adviezen van de kno-arts of het audiologisch centrum.

Vergoeding

De rekening van de audicien komt in principe in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Het aanspreekpunt voor vergoedingen is jouw zorgverzekeraar. Voor de dienstverlening van de audicien bij het aanmeten van een hoortoestel krijg je geen aparte rekening. De audicien berekent deze kosten door in de prijs van hoortoestellen of overige hoorhulpmiddelen. Prijsverschillen tussen audiciens voor hetzelfde hoorhulpmiddel ontstaan dan ook doordat er verschillen zitten in de contracten van verzekeraars, het aantal keren dat je mag terugkomen om jouw hoortoestel af te stemmen op jouw wensen, en in het aantal en soort metingen.

Veel zorgverzekeraars hebben contracten afgesloten met audiciens. In deze contracten zijn vaak ook de service, nazorg en reparaties inbegrepen. Ga je naar een niet-gecontracteerde audicien, dan zul je service, nazorg en reparaties zelf moeten betalen. Meestal kun je hiervoor dan een apart servicecontract afsluiten.

Vaak bieden audiciens ook een verzekering aan tegen verlies, diefstal en/of schade van het hoortoestel. Weeg goed af of dit een meerwaarde biedt ten opzichte van de garantie die er op een hoortoestel hoort te zitten en de dekking van jouw overige verzekeringen. Meer informatie vindt je in het stappenplan.

Let op! Zorgverzekeraars van de Zilveren Kruis-groep (Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, ProLife en ZilverenKruis) hebben tot 2018 alleen contracten afgesloten met Beter Horen en Hans Anders. Verzekeraars aangesloten bij Menzis (AnderZorg, Menzis) hebben tot 2020 alleen contracten afgesloten met Hans Anders, Van Boxtel en een deel van Schoonenberg HoorSupport. Zie Zoek & kies audiciens.

Declaratie hoortoestel en hoorhulpmiddelen

Vaak regelt de audicien de vergoeding van de kosten voor hoortoestellen/hoorhulpmiddelen met jouw zorgverzekeraar – op voorwaarde dat de audicien een contract met jouw zorgverzekeraar heeft. Dan ontvang je van de audicien alleen een rekening voor de eigen bijdrage (het deel dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar). Vraag vooraf na bij jouw audicien en zorgverzekeraar waarop je kunt rekenen.

Let op! Als je een natura-zorgverzekering hebt, moet je in principe kiezen voor een audicien die gecontracteerd is door jouw zorgverzekeraar.
Ga je naar een audicien die NIET door jouw verzekeraar is gecontracteerd en heb je een restitutiepolis, dan ontvangt je de marktconforme vergoeding minus de eigen bijdrage: in de praktijk betekent dit 75% van de prijs die de zorgverzekeraar als marktconform tarief heeft bepaald. Als de aanschafprijs van het toestel hoger is dan dit marktconforme tarief, komt dit verschil voor jouw rekening.
Ga je als verzekerde met een naturapolis naar een niet door jouw verzekeraar gecontracteerde audicien, dan ontvang je een lagere vergoeding. Bijvoorbeeld 50%, 70% of 75% van de marktconforme vergoeding minus 25% eigen bijdrage. Zie voor de kortingpercentages jouw polisvoorwaarden.

­Kwaliteitswaarborg

De Stichting Audicienregister (StAr) houdt een register bij van audiciens die de vakopleiding hebben afgerond, controleert of zij hun bij- en nascholingsverplichtingen nakomen en of zij hun dienstverlening uitvoeren volgens de StAr-kwaliteitsvoorschriften. Hoortoestelwinkels die voldoen aan de StAr-kwaliteitsnormen zijn voorzien van het Keurmerk ‘Erkend Audicien’.

Er is een vakvereniging AudiNed waar audiciens die bij StAr geregistreerd staan zich bij kunnen aansluiten. AudiNed is de belangenbehartiger van de audiciens.

Hans Anders, SpecSavers en alle vrijgevestigde audicienbedrijven behorende bij HoorProfs zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Audiciens Bedrijven (NVAB). Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel hebben in 2016 een nieuwe branchevereniging opgericht onder de naam De Kwaliteitsaudiciens.