Specialisten

Bent u slechthorend? Dan zijn er allerlei (gehoor)specialisten die u verder kunnen helpen, zowel op medisch en technisch gebied als op aangrenzende terreinen.

Naar wie?

De diagnose en behandeling van gehoorverlies vereisen specialistische deskundigheid. Daarom is het belangrijk dat u naar de juiste specialist gaat. Zorg dat u weet naar wie u moet gaan.

Overzicht specialisten

U kunt met de volgende specialisten te maken krijgen: uw huisarts, de kno-arts, het audiologisch centrum, de audicien, de logopedist en de tolk. Loopt u door uw slechthorendheid tegen problemen aan waar u zelf niet uitkomt, dan zijn er diverse hulpverleners die u kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn er voor kinderen speciale deskundigen die hen kunnen begeleiden bij (problemen rond) slechthorendheid. Het is belangrijk dat u weet welke specialist u wat kan bieden. U kunt hiervoor het overzicht raadplegen.

Belangenorganisaties

Er zijn diverse belangenorganisaties voor slechthorenden. Zij bieden u informatie, lotgenotencontact en behartigen uw belangen.

Klachten

Het is de bedoeling dat u steeds zorgvuldig en deskundig wordt geholpen door de partijen waarmee u te maken krijgt. Is dit niet het geval, dan is het goed te weten waar u met klachten terecht kunt.