Vergoedingen

Als u slechthorend bent, brengt dat uitgaven met zich mee. De kosten van diagnose en behandeling door specialisten kunnen snel oplopen. Hetzelfde geldt voor de kosten van hoorhulpmiddelen. Ga daarom vooraf na voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt.

Uitkeringsinstanties

Afhankelijk van uw situatie kunt u aanspraak maken op een of meerdere vergoedingen. Uw eerste aanspreekpunt is uw zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u mogelijk een vergoeding krijgen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), van de gemeente (in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo) en/of van het CIZ en het zorgkantoor. Verder kunt u mogelijk in aanmerking komen voor belastingaftrek en/of een zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Voor welke vergoedingsmogelijkheden u precies in aanmerking komt, hangt af van de geldende voorwaarden en van uw situatie.

Kostenposten en mogelijke vergoedingen

Hoorwijzer biedt u een overzicht van kosten die eventueel voor vergoeding in aanmerking kunnen komen:

Deze overzichten informeren u in algemene zin en wijzen u zo de weg naar de juiste instantie(s). Voor gedetailleerde informatie over uw persoonlijke situatie moet u altijd de instantie zelf raadplegen.

Let op