Hoeveel Nederlanders zijn slechthorend en hoeveel gebruiken hoortoestellen?

Het is moeilijk om goede cijfers te krijgen over het aantal slechthorenden en het aantal hoortoesteldragers in Nederland. Verschillende instituten doen op verschillende manieren onderzoek. Hieronder vind je een aantal resultaten daarvan.

Wij gaan ervan uit dat er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen doven en slechthorenden zijn, waarvan ruim een derde hoortoestellen gebruikt en er jaarlijks circa 150.000 mensen een hoortoestel aanschaffen.

Verdeling

Afhankelijk van de mate was de verdeling van slechthorenden in 2003 globaal als volgt:

Mate % Aantal
Zeer ernstig 3 45.000
Inclusief ernstig 33 495.000
Inclusief matig 44 660.000
Inclusief licht 100 1.5000.000

Eind 2011 waren er 883.1000 slechthorenden geregistreerd bij de huisartsen. Dat zou kunnen betekenen dat het aantal van 660.0000 uit bovenstaande tabel behoorlijk is toegenomen. Meer recente cijfers ontbreken helaas.

Afhankelijk van de leeftijd is het percentage Nederlanders dat slechthorend is globaal als volgt:

Leeftijd %
45 jaar 5
65 jaar 25
75 jaar 50
85 jaar 75

Definitie

Er zijn verschillende definities van slechthorendheid en doofheid. Doorgaans worden de volgende definities gehanteerd:

  • Normaal tot licht gehoorverlies: gehoorverlies tussen 0 en 30 decibel (dB). Je hebt enige moeite met horen.
  • Matig gehoorverlies: gehoorverlies tussen 30 tot 60 dB. Je kunt alleen met een hoortoestel verstaan wat er wordt gezegd in een gesprek met minstens vier personen.
  • Ernstig gehoorverlies: gehoorverlies tussen 60 en 90 dB. Je kunt alleen met een hoortoestel harde geluiden zoals een claxon horen. Je kunt alleen met een hoortoestel verstaan wat er in een gesprek met één persoon wordt gezegd; je kunt niet verstaan wat er in een gesprek met minstens vier personen wordt gezegd.
  •  Zeer ernstig gehoorverlies tot doof: gehoorverlies groter dan 90 dB. Je kunt (ook) met een hoortoestel geen harde geluiden meer horen zoals een claxon. Ook kan je niet meer verstaan wat er wordt gezegd in een gesprek met één persoon.