Over Hoorwijzer.nl

Met Hoorwijzer.nl wil Stichting Hoormij onafhankelijke keuze-informatie geven en daaraan ervaringsgegevens toevoegen, zodat bezoekers van de site bewust kunnen kiezen welke hoortest(s) zij willen, naar welke specialist zij gaan, welke hoorhulpmiddelen zij aanschaffen en welke verzekeringen zij afsluiten.
Mede op basis van verkregen informatie van bezoekers, kunnen wij ons beter opstellen als spreekbuis en belangenbehartiger van slechthorenden.

Uitgangspunten

Hoorwijzer.nl is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

 • De klant is koning: Hoorwijzer.nl verstrekt inzicht, waardoor jij in staat wordt gesteld weloverwogen keuzes te maken en gelijkwaardige gesprekken te voeren met jouw specialisten;
 • Onafhankelijkheid: Hoorwijzer.nl streeft onafhankelijkheid na.
 • Objectiviteit: Hoorwijzer.nl streeft ernaar informatie zo objectief mogelijk te verzamelen en presenteren.
 • Samenwerking: de informatie op deze site is (met inachtneming van de onafhankelijkheid van de geboden informatie) tot stand gekomen in samenwerking met bedrijven uit de branche, bij voorkeur zijn specificaties door henzelf aangeleverd.
 • Methodieken: bij het verzamelen van klantervaringen wordt gebruikgemaakt van ofwel de CQI-methode, dan wel de PREM-methodiek. Het gaat om tripartite gedragen methodieken, dat wil zeggen met instemming van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en Stichting Hoormij (namens de slechthorenden). De klantervaringen worden verzameld via onderzoeksbureaus Mediquest en/of Prismant en zijn wetenschappelijk getoetst.
 • Modulaire opbouw: Hoorwijzer.nl wordt steeds met nieuwe modules uitgebreid. De huidige versie is 3.0 en is beschikbaar sinds oktober 2017.

Totstandkoming

Deze derde versie van Hoorwijzer.nl is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van:

 • Yard Internet, Marketing & Communicatie (webbouwer)
 • Mediquest (onderzoeksbureau voor PREM-hooroplossingen)
 • Prismant (onderzoeksbureau voor CQI-Audiologische Centra)
 • Expertpanel
 • Zorgaanbieders en zorgverzekeraars die middels een inlogcode of mail data toevoegen aan de site
 • Beroepskrachten en vrijwilligers van Stichting Hoormij en/of haar onderliggende verenigingen.

Stichting Audicienregister (StAr) verleent medewerking door het aanleveren van gegevens over audiciensvestigingen met een StAr-keurmerk. FENAC verleent medewerking door het aanleveren van gegevens over audiologische centra met het FENAC-keurmerk. Bij twijfel over de juistheid van een toegekend keurmerk zijn de gegevens op de StAr-site en de FENAC-site bepalend.

Hoormij.NVVS