Honden

Ben je ernstig slechthorend dan kan je ook de hulp van honden inschakelen om jouw dagelijks leven te vergemakkelijken. Er zijn diverse organisaties die hulphonden aanbieden. Wij noemen er twee.

Signaalhond

Een signaalhond is een hulphond die getraind is door of met hulp van de Stichting Signaalhond. Een signaalhond helpt je bij het signaleren van omgevingsgeluiden die je niet kunt waarnemen. Een signaalhond reageert op de geluiden waarop hij is getraind – in aansluiting op jouw wensen. Dit kunnen zowel geluiden binnenshuis als buitenshuis zijn. De signaalhond waarschuwt je en brengt je zo nodig naar de geluidsbron. Ook is een signaalhond getraind om te reageren wanneer iemand jouw naam roept.

De signaalhond kan een aanvulling zijn op hoortoestellen en andere hulpmiddelen, met name buitenshuis. Ook kan een signaalhond een intermediaire rol vervullen als meerdere gezinsleden slechthorend of doof zijn.

Hulphond

Een hulphond is opgeleid door de Stichting Hulphond om mensen te begeleiden/helpen die een auditieve of motorische beperking of epilepsie hebben. Een hulphond biedt veel praktische hulp. Daarnaast heeft de hond ook sociaal-emotioneel toegevoegde waarde. De hulphond heeft tot doel jouw zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en zo jouw (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Hulphonden worden kosteloos ter beschikking gesteld. De gelden worden bijeengebracht door donateurs, sponsoren, serviceclubs, verzekeraars, evenals door giften, nalatenschappen en collectes.

Vergoedingen

Wil je een signaalhond of een hulphond, dan kun je een indicatiegesprek aanvragen bij de betreffende organisatie.

De wachttijd tussen een positieve indicatie en de daadwerkelijke verstrekking van de hond bedraagt 1 tot 1,5 jaar. Als je een signaalhond zelf wilt trainen met begeleiding van de Stichting Signaalhond, dan kan je vrij snel starten met een cursus hiervoor.

Voor signaalhonden geldt dat een tegemoetkoming kan worden verleend in de redelijk te achten (gebruiks)kosten door jouw zorgverzekeraar wanneer jouw gehoorverlies (gemiddelde van metingen bij 1000, 2000 en 4000 Hz)) 35 dB of meer is èn je volgens het protocol deze hond nodig hebt om goed te kunnen functioneren. In de praktijk worden signaalhonden alleen aan (zeer) ernstig slechthorenden/dove mensen vergoed. De aanspraak wisselt echter per verzekeraar.