Mate van gehoorverlies

Gehoorverlies is niet in percentages uit te drukken, het wordt meestal uitgedrukt in decibellen verlies. Hiervoor worden verschillende grenzen gehanteerd. De wetenschappelijke indeling is als volgt.

Normaal horend tot licht slechthorend

Heb je een prima gehoor, dan kun je geluiden vanaf 0 decibel (dB) horen. Heb je een gehoorverlies tussen de 0 en 30 decibel, dan is sprake van lichte slechthorendheid. Hoe meer jouw gehoorverlies in de buurt van de 30 decibel komt, hoe meer moeite je hebt met het verstaan van gefluister of een gesprek op afstand. Bij deze categorie gehoorverlies is een persoonlijke luisterhulp vaak voldoende.

Licht tot matig

Kun je geluiden waarnemen vanaf een sterkte van 30 tot 60 decibel, dan behoor je tot de licht tot matig slechthorenden. Je hebt moeite met horen en verstaan bij achtergrondlawaai.
Om voor vergoeding van een hoortoestel in aanmerking te komen, hanteren zorgverzekeraars 35 decibel per oor als ondergrens. Je kunt baat hebben bij zowel ‘in het oor’- als ‘achter het oor’-hoortoestellen uit diverse prijscategorieën.

Ernstig slechthorend

Kun je geluiden pas waarnemen bij een sterkte van 60 tot 90 decibel, dan behoor je tot de ernstig slechthorenden. Je kunt dan groepsgesprekken nauwelijks volgen en alleen hard uitgesproken woorden verstaan. Je hebt hoortoestellen nodig om te kunnen horen. Bij deze categorie zijn ‘in het oor’-toestellen minder geschikt. Maar ook andere hoorhulpmiddelen kunnen jou ondersteunen om goed te kunnen functioneren.

Zeer ernstig tot doof

Kun je alleen geluiden waarnemen die sterker zijn dan 90 decibel, dan behoor je tot de zwaar slechthorenden of doven. Je kunt dan jouw eigen stem niet meer horen. In sommige gevallen kun je baat hebben bij een geavanceerd ‘achter het oor’-toestel, maar ook implantaten zijn een optie.

Berekening gehoorverlies

Hoeveel decibel gehoorverlies je hebt, kun je uitrekenen. Hiervoor moet je het (Fletcher-high-)gemiddelde berekenen van een aantal waarden uit jouw toonaudiogram: tel de waarden uit het toonaudiogram gemeten bij 1000, 2000 en 4000 Hz op en deel deze door 3.

Ligt jouw Flechter-high-gemidddelde op 35 decibel of hoger, dan kom je in aanmerking voor vergoeding van hoorhulpmiddelen.