Kno-arts

Als er iets met jouw gehoor aan de hand is, zal jouw huisarts, audicien of audioloog je doorsturen naar de keel-, neus- en oorarts (kno-arts): de medisch specialist die aandoeningen aan keel, neus en oren behandelt. De kno-arts onderzoekt de mate en medische oorzaak van jouw gehoorverlies.

Wanneer naar de kno-arts?

Je kunt bij de kno-arts terecht als jouw gehoor verslechtert. Ook bij opvallend gehoorverlies, duizeligheid, oorsuizen, ontstekingen, problemen met het trommelvlies, afwijkingen aan het uitwendige oor en aangezichtsverlamming ga je naar deze arts. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts.

Wat doet de kno-arts?

Onderzoek

De kno-arts zal eerst een otoscopie uitvoeren door met speciale apparatuur in jouw oren te kijken. Hij onderzoekt dan jouw gehoorgang, jouw trommelvlies en jouw middenoor.
Indien nodig zal de arts vervolgens jouw gehoor nauwkeurig meten door audiologisch onderzoek: toon- en spraakaudiogram. De resultaten van deze tests worden vastgelegd in een audiogram, en kun je mee naar huis krijgen.

Medicatie en operatie

De kno-arts zal onderzoeken of er een medische oorzaak is voor jouw gehoorverlies. Zo ja, dan probeert de arts die te verhelpen met medicatie en/of een poliklinische ingreep of een operatie.

Doorverwijzing

Als je (daarna of daarnaast) een hoortoestel of ander hoorhulpmiddel nodig hebt, verwijst de kno-arts je door naar de audicien. Dan krijg je jouw audiogram mee en een ‘recept’ voor een hoortoestel. Vaak is dit een advies in algemene termen. In bijzondere situaties en bij kinderen schrijft de arts een specifiek (type) hoortoestel voor. Vraag dan naar de reden en laat je goed voorlichten over jouw eigen hooraandoening of dat van jouw kind.
Bij ingewikkelde hoorproblemen of bijkomende klachten verwijst de arts je door naar het audiologisch centrum. Bij kinderen tot 18 jaar wordt het audiologisch centrum altijd ingeschakeld.

Vergoeding

Als je bent doorverwezen door jouw huisarts, komen de kosten van kno-heelkundige behandelingen in aanmerking voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar. Als je een natura-zorgverzekering hebt, moet je meestal kiezen voor een kno-arts die gecontracteerd is door jouw zorgverzekeraar. De kosten van het bezoeken van de arts vallen wel onder eigen risico. Alleen kinderen tot 18 jaar kennen geen eigen risico.

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd- en Halsgebied houdt zich onder meer bezig met het bevorderen en controleren van de kwaliteit en doelmatigheid van de beroepsuitoefening. Vrijwel alle kno-artsen in Nederland zijn lid van deze vereniging.

Kno-afdeling in jouw buurt?

Kijk bij Zoek en kies [interne link naar kno] voor verdere informatie.