Spraakafzien (liplezen)

Een manier om de communicatie te vergemakkelijken is spraakafzien, ook wel liplezen genoemd. Door te kijken naar de mondbewegingen en de mimiek van het gezicht van degene die spreekt kan je dan zien wat er wordt gezegd. Spraakafzien is voor slechthorenden een ondersteuning bij het verstaan. Je kunt spraakafzien aanleren, oefenen en verbeteren bij de logopedist. Het is wel raadzaam een logopedist te zoeken die zich gespecialiseerd heeft in spraakafzien. Je kunt ook terecht bij de regionale oefengroepen van Stichting Hoormij of online oefenen. Kijk voor meer informatie op onze algemene site. Daarnaast is er een computerprogramma ontwikkeld door bureau Pragma waarmee je thuis kunt leren spraakafzien Liplezer.

Vergoeding

Leren spraakafzien wordt door zorgverzekeraars gezien als logopedische behandeling. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts, kno-arts of audioloog. De mate van slechthorendheid is niet van belang. Het gaat erom dat de verwijzend specialist samen met jou bepaalt of het nodig is dat je leert spraakafzien.

Er zijn twee vormen van logopedische behandeling:

  • groepsbehandeling: voor meerdere slechthorenden, eventueel met partner
  • individuele behandeling: alleen voor jou, eventueel met partner. Dit wordt beschouwd als een ‘gewone’ logopedische behandeling van 30 minuten.

Elke logopedische behandelsoort (groepsbehandeling en individuele behandeling) heeft een eigen declaratiecode. Daarom is het belangrijk dat de juiste behandelsoort wordt vermeld op de verwijzing van jouw specialist. Dan wordt logopedische behandeling vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar.

Individuele behandelingen kennen (nog) geen beperking. Voor groepsbehandelingen geldt meestal een limiet van 20 sessies van minimaal 1 uur. Afhankelijk van de afspraken/overeenkomsten tussen de zorgverzekeraar en de logopedist kan dit echter per zorgverzekeraar verschillen. Jouw verzekeraar en logopedist kunnen je hierover nader informeren.

Cursussen of trainingen in communicatievaardigheden kunnen soms in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Wet langdurige zieken (Wlz) wanneer deze gegeven worden in een gespecialiseerde instelling. Hiervoor moet je bij het CIZ en zorgkantoor zijn.