Stappenplan

Hoorwijzer-test

Als je twijfels hebt over jouw gehoor, kun je deze test doen om te kijken of er inderdaad aanwijzingen zijn dat je minder goed hoort. Zijn er signalen dat je gehoor niet optimaal is, dan kan je jouw gehoor daarna door een specialist laten testen.

Het beantwoorden van de 10 vragen kost slechts enkele minuten. Daarna heb je een indruk hoe het is gesteld met jouw gehoor. Vraag ook iemand in jouw omgeving de test voor jou in te vullen. Want als je gehoor achteruit gaat, merken mensen om je heen dat vaak sneller dan jij zelf. De ingevulde test(s) kan je eventueel meenemen naar een specialist. Die kan definitief vaststellen of je een gehoorverlies hebt.
Om een resultaat te krijgen, moet je wel alle 10 de vragen invullen (*=verplichte vraag).

De test is ontwikkeld door huisartsen in opdracht van Stichting Hoormij/NVVS.

  Vult iemand voor jou de test in? Laat deze persoon dan overal ‘je’ vervangen door ‘jouw partner/ kind/ ouder/ familielid/ kennis’.
  Mail mij de uitslag van deze hoortest

 

Waar moet je heen als er iets met je gehoor aan de hand is of je hebt aan het gehoor relateerde problemen? Maak keuzes en je krijgt van ons een advies naar welke specialist je kunt gaan.

Om beter te kunnen horen of verstaan kan je soms zelf acties ondernemen, zoals het aanpassen van de akoestiek in je huis of het aanzetten van de ondertiteling op tv. Heb je aan één of aan beide oren een gehoorverlies van meer dan 35 decibel, dan kunnen specialistische hoorhulpmiddelen handig of nodig zijn om geluiden goed waar te kunnen nemen en/of spraak te verstaan. Met jouw specialist bespreek je aan welke eisen jouw hooroplossing moet voldoen en welke hoorhulpmiddelen voor jou geschikt zijn. Jouw specialist zal je ook voorlichten over welke verbeteringen je mag verwachten als je een hoorhulpmiddel aanschaft. Om je een indruk te geven van welke oplossingen er zijn om jouw functioneren in het dagelijkse leven makkelijker of mogelijk te maken, kun je hieronder een selectie maken.

Een hoortoestel in 5 stappen

Je wilt die hoorhulpmiddelen krijgen waarmee jij goed kan functioneren. Dat heet ‘functiegerichte aanspraak’.

De keuze van een hoorhulpmiddel is afhankelijk van:

 • soort gehoorverlies: waar in het oor is er iets kapot,
 • mate van gehoorverlies: hoeveel geluid kan jouw oor waarnemen bij verschillende toonhoogtes,
 • mate waarin jouw oren kunnen samenwerken, nodig om te kunnen bepalen waar geluiden vandaan komen,
 • nagalm in jouw oren (wat storend kan werken),
 • hoe jouw hersenen werken,
 • hoe taalvaardig jij bent
 • hoeveel inspanning het horen jou kost,
 • in welke situatie jij je regelmatig bevindt (rustige omgeving of met veel lawaai),
 • de vorm van jouw gehoorgang,
 • jouw luisterbehoeften,
 • jouw ervaringen tot nu toe met hoortoestellen
 • medische zaken als gevoeligheid voor oorontstekingen of bepaalde materialen,
 • jouw smaak,
 • jouw wensen ten aanzien van jouw functioneren: welke dingen kun je nu niet meer doen omdat je niet alles goed hoort en zou je weer wel willen kunnen doen?
 • Mogelijkheid om meerdere hulpmiddelen met elkaar te ‘connecteren’
 • jouw financiële mogelijkheden en hoe en wat jouw verzekering vergoedt.

Het kiezen van een of meerdere hoorhulpmiddelen en het juist afstellen ervan kan daarom alleen maar door een specialist (audicien of in complexe gevallen audioloog) gedaan worden in overleg met jou. We kunnen je daarbij wel allerlei informatie en tips geven waardoor je beter in staat bent om, samen met jouw specialist, goede afwegingen te maken.

Je komt in aanmerking voor vergoeding van hoorhulpmiddelen als je aan een oor een gehoorverlies hebt van gemiddeld 35 dB en je dat hoorhulpmiddel nodig hebt om goed te kunnen functioneren.
Hoorhulpmiddelen worden vooral vanuit de zorgverzekeringswet verstrekt en vergoed. Alle hoorhulpmiddelen die ‘connecteerbaar’ zijn met een hoortoestel en die je speciaal als slechthorende nodig hebt vallen onder de zorgverzekeringswet. Het UWV vergoedt hoorhulpmiddelen die niet ‘connecteerbaar’ zijn en nodig voor in werk- of schoolsituatie. Het gaat dan vaak om werkplekaanpassingen die door jouw werkgever kunnen worden aangevraagd.

Goed kunnen functioneren, dat willen we allemaal. En als je dat dankzij hoorhupmiddelen (weer) kan, dan wil je dat ook graag zo houden. Wat kan je daarvoor allemaal doen en regelen? We zetten enkele tips voor zowel hoorhulpmiddelen in het algemeen als speciaal voor hoortoestellen op een rij.

Als het gaat om hoorhulpmiddelen zijn de verschillen tussen verzekeraars groot.
Kies daarom bewust jouw verzekeraar!

Je kunt jouw verzekering altijd opzeggen voor 31 december van het jaar. Voor 1 februari van het volgende jaar moet je een nieuwe verzekering hebben afgesloten.

Een klacht indienen, doe je natuurlijk omdat je een oplossing wilt. Maar goede klachtenbehandeling draagt ook bij aan kwaliteitsverbetering in de zorg. Je kunt de volgende stappen ondernemen.