Communicatietips

Als je niet alles goed kunt horen, loop je de kans verkeerd begrepen te worden. Wil je deze kans verkleinen? Lees de volgende tips. Communicatietips voor jezelf en voor degene met wie je in gesprek bent.

Voor jezelf

Wat kun je zelf doen om een gesprek beter te laten verlopen?

 • Zeg het gewoon als je iets niet goed hebt verstaan. Net doen of je het wel begrepen hebt, leidt mogelijk alleen maar tot misverstanden.
 • Zorg voor een rustige omgeving. Schakel achtergrondgeluiden zoals een radio of televisie zo mogelijk uit. Neem jouw gesprekspartner mee naar een rustige(r) plek.
 • Houd oogcontact, dit vergemakkelijkt het verstaan. Ook spraakafzien verbetert de communicatie. Zorg dat de afstand tot jouw gesprekspartner niet te groot is. Zorg ook voor voldoende licht.

Voor kinderen

Ben jij slechthorend en zit je op de lagere of middelbare school? Speciaal voor jou hebben we de site Erbij Horen gemaakt boordevol tips en voorbeelden die jou helpen sterk in je schoenen te staan.

Voor gesprekspartners

Houd rekening met de volgende punten als je communiceert met een slechthorende:

 • Trek eerst even de aandacht voordat je het gesprek begint door de slechthorende bijvoorbeeld even aan te tikken.
 • Spreek rustig en articuleer duidelijk. Praat niet hard en vermijd bijzinnen of omwegen.
 • Gebruik mimiek en natuurlijke gebaren. Overdrijf niet.
 • Houd oogcontact: spreek met jouw gezicht naar de ander.
 • Houd niets voor je mond en zorg voor voldoende licht, zodat je mond goed zichtbaar is. Ga niet met je rug naar het licht toe staan.
 • Praat één voor één en niet door elkaar. Ga ook niet tussendoor even met iemand anders praten.
 • Vermijd achtergrondgeluid: zet de televisie, radio of achtergrondmuziek uit en zoek een rustige plek om te praten.
 • Houd er rekening mee dat een slechthorende vaak eerst moet kijken/luisteren naar wat je zegt en dan pas de inhoud tot zich kan laten doordringen. Dit kan soms tot een vertraagde reactie leiden.
 • Word niet boos, verlegen of ongeduldig als een slechthorende je niet meteen begrijpt. Herhaal eventueel wat je hebt gezegd, zo nodig in andere bewoordingen.
 • Vraag af en toe aan jouw slechthorende gesprekspartner of deze alles goed heeft verstaan. Zo toon je begrip en maak je het de ander makkelijker om eventuele luister-/begripsproblemen naar voren te brengen.
 • Schrijf zaken als namen, adressen, telefoonnummers en data van afspraken op. Dit voorkomt onnodige misverstanden.
 • Geef jouw slechthorende gesprekspartner de ruimte om zich even rustig terug te trekken als het gesprek te vermoeiend wordt.

Voor ouders/leerkrachten

Kinderen kunnen zich vaak nog niet zo goed uiten als volwassenen. Daarom is het belangrijk dat ouders, leerkrachten en anderen uit de directe omgeving slechthorende kinderen helpen om zo goed mogelijk te kunnen meedoen op school en bij het spelen, sporten en dergelijke.

 • Vertel eventueel aan de groep dat het kind slechthorend is, of laat het kind dit zelf doen als het dat wil.
 • Accepteer nooit pestgedrag.
 • Leeftijdgenootjes of wat oudere kinderen vinden het vaak leuk om iemand met een handicap te helpen. Laat dit niet overdreven veel toe. Een maatje is goed, maar het kind moet wel leren om op eigen benen te staan.
 • Beperk de extra aandacht voor het kind tot zaken die te maken hebben met de slechthorendheid. Voorkom dat het kind in een uitzonderingspositie terechtkomt.
 • Ga na of het kind een opdracht of taak goed uitvoert. Dan pas weet je zeker dat het kind alles goed gehoord/begrepen heeft.