Fondsen

Wie weinig financiële middelen heeft en daardoor de bijdragen aan hoorspecialisten of hoorhulpmiddelen niet kan betalen, kan mogelijk een beroep doen op speciale groepen particuliere fondsen. Hiervoor moet je soms eerst aantonen dat jouw aanvraag voor bijzondere bijstand niet succesvol was.

Doofblinden

Als doofblinde kan je contact opnemen met de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS).