Gebaren

Als je als slechthorende ondanks hoortoestellen of andere technische hulpmiddelen toch niet goed kan verstaan, dan kan je gebruikmaken van gebaren. Gebaren kunnen ook helpen om minder vermoeid te worden doordat je luisteren (deels) vervangt door kijken. Er zijn twee vormen van gebaren.

Nederlands met ondersteunende Gebaren

Bij Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG) wordt het gesproken Nederlands ondersteund met gebaren, in combinatie met een duidelijk mondbeeld voor spraakafzien (liplezen). NmG is gebaseerd op de grammatica van het Nederlands en kan zowel door slechthorenden, doven als door mensen in jouw omgeving worden gebruikt. Cursussen NmG worden onder meer aangeboden door de Stichting Nederlands Gebarencentrum en door GGMD voor doven en slechthorenden.
Ook kan je bij onze organisatie meedoen aan verschillende oefengroepen om de gebaren beter onder de knie te krijgen. Zie voor meer informatie onze algemene site.

Nederlands handalfabet

Het Nederlands handalfabet heeft voor elke letter van het Nederlands alfabet een aparte handvorm. Het handalfabet wordt vooral gebruikt voor het spellen van zaken als namen, adressen en dergelijke, en voor woorden waarvan iemand het gebaar (nog) niet kent.

N.B. Je kunt de letters van het Nederlands handalfabet ook installeren op jouw computer. Dit doe je door een bestand toe te voegen aan de ‘fonts’ (lettertypen) op jouw pc.

Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Een andere vorm van gebaren is de Nederlandse Gebarentaal (NGT), waarbij begrippen en concepten door driedimensionale gebaren worden weergegeven. NGT heeft een eigen woordenschat en grammatica. Deze vorm wordt vooral gebruikt als je zwaar slechthorend of doof bent.

In dit filmpje wordt het verschil tussen de verschillende vormen van gebaren toegelicht.

Als je NmG of NGT beheerst kun je gebruikmaken van gebarentolken.