Hulpverlener

Loop je door jouw slechthorendheid tegen problemen aan? Dan zijn er allerlei hulpverleners waarbij je terecht kan. Je kunt een beroep doen op maatschappelijke, psychische hulp of hulpverleners die zich gespecialiseerd hebben in ‘gehoor en werk’.

Voor ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar en bij het volgen van onderwijs (ook door volwassenen) verwijzen wij naar Hulpverleners kinderen en jongeren.

Maatschappelijke en psychische hulp

Loop je door jouw slechthorendheid tegen (materiële) problemen aan in het dagelijks leven en/of op jouw werk, dan kun je terecht bij een maatschappelijk werker. Samen met jou inventariseert de maatschappelijk werker de problemen, bekijkt welk hulpaanbod het best bij jou past, en stelt een plan op zodat je zelf leert omgaan met jouw problemen. Zo nodig krijg je bemiddeling of een doorverwijzing naar de juiste instanties.

Als jouw slechthorendheid je in psychische problemen brengt, kan je terecht bij een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. De psycholoog kan jou kortdurende ondersteuning bieden tijdens moeilijke perioden. Een psychotherapeut behandelt mensen die ernstige psychosociale problemen hebben. Het gaat dan om langdurige behandeling. Psychotherapeuten die ook arts zijn, mogen medicijnen voorschrijven. Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie: een medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. Een psychiater mag medicijnen voorschrijven.

Hulpverleners rondom werk

Natuurlijk wil je jouw talenten optimaal benutten. Toch kan jouw slechthorendheid je op de een of andere manier in de weg staan tijdens het uitoefenen van jouw beroep. Speciaal hiervoor hebben wij de hoorWERKwijzer.nl ontwikkeld, om jou te ondersteunen en waar nodig de weg te wijzen naar diverse instanties.

Organisaties

Er zijn diverse instanties waar je kunt aankloppen.

Audiologisch centrum

Aan een audiologisch centrum zijn diverse hulpverleners verbonden. Kijk bij zoek&kies een audiologisch centrum welke specialisten en specialismen ze in huis hebben.

GGZ voor Doven en Slechthorenden

Er zijn diverse GGZ-instellingen die psychologische hulp bieden zoals psychologisch onderzoek, psycho-, relatie-, gezins- en speltherapie, groepsbehandeling en medicatie. Zie voor het gehele aanbod in Nederland de site ggzds.
GGMD voor Doven en Slechthorenden biedt naast GGZ-hulp ook maatschappelijke dienstverlening.

Kentalis

Kentalis is een landelijke expertiseorganisatie op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor doven, slechthorenden en mensen met ernstige communicatiebeperkingen of spraak/taalproblemen. Kentalis wil een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen van mensen met zintuiglijke en/of communicatieve beperkingen.

Vrijgevestigde maatschappelijk werker

Uiteraard kun je ook terecht bij een vrijgevestigde hulpverlener. Wanneer je een hulpverlener kiest, kun je altijd vragen in hoeverre deze specialist kennis heeft van slechthorendheid. Wil je een vrijgevestigde hulpverlener zoeken, dan kun je voor psychische hulp kijken bij NVVP.

Particuliere hulpverleners

Naast reguliere hulpverleners zijn er ook particuliere initiatieven voor hulpverlening.

Bij ons het meest bekend is Hooridee. Hooridee houdt zich bezig met beter communiceren bij gehoorverlies. Hooridee helpt en coacht mensen met gehoorverlies, hun partners, collega’s en andere betrokkenen, en professionals die met slechthorenden werken. Hooridee biedt individuele begeleiding, workshops, cursussen voor groepen, in-companytrainingen, lezingen en voordrachten, zowel voor werk- als privésituaties.

Kwaliteitswaarborg

Maatschappelijk werk is een vrij beroep dat niet officieel wordt erkend door de overheid. De beroepsvereniging van maatschappelijk werkers BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in sociaal werk) heeft een beroepsprofiel en een beroepscode opgesteld waaraan (geregistreerde) maatschappelijk werkers zich moeten houden.

De LWMA is het Landelijk Werkverband Maatschappelijk werkers voor Auditief en communicatief beperkten. Hieronder vallen de maatschappelijk werkers van elk audiologisch centrum dat aangesloten is bij de FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra).

De titel psycholoog is in Nederland niet meer wettelijk beschermd. De titel gezondheidszorgpsycholoog ofwel GZ-psycholoog wel (op grond van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Elke GZ-psycholoog is opgenomen in het BIG-register  van de overheid.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de landelijke beroepsvereniging voor psychologen. Deze werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP).  De NVVP verenigt vrijgevestigde GZ-psychologen en vrijgevestigde psychotherapeuten/klinisch psychologen.

Daarnaast is er De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Vergoeding

Maatschappelijk werk valt onder de Wmo en dus onder  verantwoordelijkheid van de gemeenten. Soms is daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Let goed op dat als horende cliënten geen eigen bijdrage hoeven te betalen in je gemeente, jij dat ook niet hoeft! Voor ondersteuning door de maatschappelijk werker heb je geen verwijsbrief nodig.

Kijk voor informatie over vergoedingen voor psychologische hulpverleners op Zorgwijzer.nl.