Zorgverzekeraar

De kosten die je maakt om te bepalen of jij een gehoorverlies hebt, worden vergoed door jouw zorgverzekering. Dat wil zeggen de kosten voor het bezoeken van jouw huisarts, kno-arts en/of audioloog. Ook de kosten voor inzet van andere specialisten als logopedisten of hulpverleners worden meestal vanuit de zorgverzekering vergoed. Wel vallen de kosten van specialisten (behalve dan die van de huisarts) onder het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. 

Je komt in aanmerking voor vergoeding van hoorhulpmiddelen als je aan een gehoorverlies hebt van gemiddeld 35 dB of meer en je dat hoorhulpmiddel nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Alle hoorhulpmiddelen die ‘connecteerbaar’ zijn met een hoortoestel dat wil zeggen die het geluid doorgeven aan jouw hoortoestel en die je speciaal als slechthorende nodig hebt vallen onder de zorgverzekeringswet.

Implanteerbare hoortoestellen (cochleaire implantaten en botverankerde hoortoestellen als BAHA en Ponto) worden ook vergoed, maar niet via de ‘regeling hulpmiddelen’, maar via de specialistische zorg.

Daarnaast geven verzekeraars soms een vergoeding voor het lidmaatschap van een belangenorganisatie of patiëntenvereniging.

Basis- en aanvullende verzekering

De Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht alle inwoners van Nederland om in ieder geval een basiszorgverzekering te hebben. Daarnaast ben je vrij om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor ruimere vergoeding of vergoeding van kosten die niet onder de basisverzekering vallen.

Restitutie, Natura of Selectief

Er zijn verschillende soorten zorgverzekeringspolissen:

  • Restitutiepolis: deze biedt financiële vergoeding van zorg en je hebt meer vrijheid om te kiezen naar welke specialist je gaat. Kies je voor een partij met wie de zorgverzekeraar een contract heeft, dan worden de kosten vergoed volgens de polisvoorwaarden. Kies je voor een niet-gecontracteerde partij, dan kun je een beroep doen op restitutie (terugbetaling) en wordt gekeken naar het gemiddelde van het gecontracteerde tarief.
  • Naturapolis: bij deze polis sluit de verzekeraar contracten af met bepaalde zorgverleners. Ga je naar de gecontracteerde specialist, dan krijg je de kosten vergoed volgens je polisvoorwaarden. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan kun je een beroep doen op restitutie. Je krijgt dan maar een bepaald percentage van het gemiddelde van het gecontracteerde tarief. Meestal variërend van 70% tot 80%. Zie hiervoor jouw polisvoorwaarden.
  • Selectief (budgetpolis): dit is de goedkope variant van de naturapolis, waarbij de verzekeraar met aanzienlijk minder zorgverleners een contract heeft afgesloten. Ook de vergoeding wanneer gebruik wordt gemaakt van een ‘niet gecontracteerde’ zorgaanbieder liggen meestal lager (tussen de 65 en 75% van het gemiddelde van het gecontracteerde tarief).

Regeling hulpmiddelen

Onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt het ‘Reglement hulpmiddelen’. Die omschrijft welke vergoedingen gelden voor hoorhulpmiddelen. Welke hulpmiddelen dat zijn, bepaalt de specialist aan de hand van een protocol. Doel daarbij is vast te stellen welke hulpmiddelen jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Die middelen krijg je vergoed. Niet meer, maar ook niet minder.

In de praktijk vallen onder deze regeling o.a. de volgende hoorhulpmiddelen:

Zorgverzekeraars vergelijken

Zorgverzekeraars hebben onderling verschillende voorwaarden, premies, dekkingen en vergoedingen. Het is dan ook raadzaam de verschillende verzekeraars en hun verzekeringspakketten onderling te vergelijken. Zo kun je bepalen welke verzekeraar het beste past bij jouw behoeften.

Er zijn natuurlijk diverse vergelijkingssites, maar waar op te letten als het om hoorhulpmiddelen gaat kan je vinden in ons stappenplan bij stap 7: welke zorgverzekering past bij mij? Daarna kan je bij Zoek & Kies Verzekeraar een bewuste keuze maken.

Verwacht je of weet je al dat je naast hoorhulpmiddelen ook andere zorg nodig zal hebben en wil je dit meenemen bij het vergelijken van zorgverzekeraars? Ga naar de zorgkeuzewijzer, Alpina  of mail naar zorg@alpina.nl of bel (088) 1220222. Stichting Hoormij heeft een speciaal contract met Alpina (voorheen Heilbron) afgesloten voor haar leden die deze service mogelijk maakt.

Meer algemene informatie vind je op de site van het Zorginstituut Nederland en op de site van de branchevereniging van de zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland.

Tip! Zorgverzekeraars hanteren strikte regels. Heb je een bijzondere individuele zorgvraag, dan kan een verzekeraar soms afwijken van de regels. Vind je dat jouw situatie bijzonder is, leg deze dan – eventueel in overleg met jouw kno-arts of audioloog – voor aan jouw zorgverzekeraar.