(Belangen)organisatie

Als je slechthorend bent, kan het handig zijn om ervaringen van anderen te horen of je eigen ervaringen te delen. Ook onafhankelijke informatie is belangrijk. Bovendien is het prettig als er iemand opkomt voor jouw belangen richting o.a. politiek Den Haag, overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Stichting Hoormij

Stichting Hoormij is dé vereniging in Nederland voor mensen met hoorproblemen. Niet alleen voor mensen die slechthorend zijn, maar ook voor mensen met oorsuizen (tinnitus), mensen die overgevoelig zijn voor geluid (hyperacusis), die last hebben van draaiduizelingen (de ziekte van Ménière), mensen met brughoektumor en CI-dragers (mensen met een cochleair implantaat (CI)).
Stichting Hoormij is een federatie van drie belangenorganisaties:
– NVVS: de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS,
– FOSS: vereniging voor ouders van slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en
– SH-Jong: de vereniging voor slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar.
Word je lid van één van deze verenigingen, dan ontvang je ons gezamenlijke blad Hoormij Magazine. Ook deze site Hoorwijzer.nl is een gezamenlijk product.

Overige organisaties

Oorakel

Oorakel geeft onafhankelijke informatie en advies over allerlei overige hulpmiddelen en voorzieningen die te maken hebben met slechthorendheid, doofheid en ernstige spraak-taalproblemen. Oorakel is onderdeel van Kentalis. Op de website van Oorakel vind je informatie over hoorhulpmiddelen. Ook kun je via deze site jouw vragen voorleggen aan de Oorakel-adviseurs.

Nationale Hoorstichting

De Nationale Hoorstichting richt zich op het voorkomen van slechthorendheid.

Doofblinden

Voor mensen die niet alleen minder horen, maar ook minder zien zijn er speciale belangenorganisaties. Binnen de Oogvereniging zijn de Participatiegroep Doofblinden actief en de Contactgroep Ushersyndroom. Daarnaast richten ook de Doofblinden Stichting en de Helen Keller Stichting  zich op doofblinden.

Doven

In Nederland zijn er verschillende organisaties voor doven.
Stichting Plotsdoven, FODOK (organisatie voor ouders van dove kinderen) en de Nederlandse Dove Jongeren zijn onderdeel van de federatie Divers Doof. Daarnaast zijn er ook Dovenschap, Zo hoort het (lotgenotencontact dove en zeer ernstig slechthorenden kinderen) en Coda (voor horende kinderen van dove ouders). Speciaal voor mensen met een cochleair implantaat (CI) is er OPCI.

Vergoeding lidmaatschap door zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars geven een vergoeding voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging of belangenorganisatie. Hierbij kunnen bepaalde voorwaarden gelden. Ook kan de vergoeding beperkt zijn tot een maximale periode of een maximaal bedrag. Zie Zoek & kies een verzekeraar.