Tolk

Als slechthorende kun je profijt ervaren van de inzet van een tolk, zowel een schrijftolk als een gebarentolk. Er zijn tolkvoorzieningen voor privé inzet en tolkuren voor werk- en onderwijs.

Schrijftolk

Een schrijftolk zet gesproken Nederlands om in geschreven Nederlands op een laptop, tablet of een groot scherm via een speciaal Velotype-toetsenbord of Veyboard. Schrijftolken worden vaak ingezet bij groepsbijeenkomsten of cursussen.
Een schrijftolk is voor jou geschikt als je slechthorend bent, moeite hebt met spraakafzien, maar geen kennis hebt van gebarentaal.

Gebarentolk NmG en NGT

De tolk Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) vertaalt het gesproken Nederlands naar een combinatie van duidelijk mondbeeld zodat je kunt spraakafzien en ondersteunende gebaren. Een tolk NmG is voor jou geschikt als je Nederlands als moedertaal hebt, ondersteunende gebaren kent en gebruikt en/of goed kunt spraakafzien.
Er zijn ook gebarentolken die gebaren in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze taal kent een andere grammatica dan het Nederlands. Een tolk NGT is voor jou geschikt als je zeer ernstig slechthorend of doof bent en de Nederlandse Gebarentaal beheerst.

Vergoeding

Privésfeer

Tolkuren voor de leefsfeer kun je gebruiken in allerlei privésituaties zoals doktersbezoek, familiefeesten, bij sporten of museum-/theaterbezoek. Je hebt recht op 30 tolkuren per kalenderjaar. Indien nodig kun je een verzoek voor extra tolkuren indienen.
Gebruikers kunnen tolkuren op locatie inruilen voor uren dienstverlening van een tolk op afstand. De ruilvoet is: 3 uur tolk op afstand staat gelijk aan 1 uur tolkdienstverlening op locatie met een maximum van 15 uur per jaar voor tolkdienst op afstand in plaats van 5 uur tolkdienstverlening op locatie. Dit is bovenop het maximale aantal van 30 tolkuren per jaar.

Werk en onderwijs

Een tolkvoorziening op het werk is bedoeld voor alles wat met het werk te maken heeft: vergaderingen, werkoverleggen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, cursussen, opleidingen in relatie tot het werk enzovoorts. Je krijgt maximaal 15% van het aantal uren dat je werkt toegekend. Indien nodig kun je een verzoek voor extra tolkuren indienen.
Een tolk voor onderwijsuren is bedoeld voor alle situaties die op de opleiding voorkomen, zoals lessen, colleges en excursies. Afhankelijk van de onderwijssituatie wordt bepaald hoeveel uren je worden toegekend. Deze uren krijg je tot aan het einde van de opleiding ieder schooljaar automatisch toegekend. Voor mbo-opleidingen staan 1600 tolkuren en voor hbo- en universitaire opleidingen 1000 tolkuren. Mbo krijgt meer uren omdat zij meer praktijkuren volgen. Extra uren moeten bij UWV worden aangevraagd.

Uren aanvragen

Eerst moet je tolkuren aanvragen en daarna kun je de inzet van een tolk regelen. Tolkuren voor de leefsfeer vallen onder de WMO, maar vraag je aan bij het UWV. De beschikking voor leefuren geldt telkens voor één kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Tolkuren voor werk en onderwijs vraag je aan bij het UWV.  Voor het inloggen heb je DigiD nodig. Wanneer je moeite hebt met het digitaal aanvragen kun je het UWV ook vragen om een aanvraagformulier per post opgestuurd te krijgen.

De uren voor onderwijs en werksituaties gelden voor de duur van de onderwijs – of  contractperiode en hoeven niet meer jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Tolk regelen

Zodra je een beschikking voor tolkuren hebt ontvangen, kun je een tolk regelen.
Je kunt dit zelf doen door gebruik te maken van de site van de Stichting Register Tolken Gebarentaal. Ook kan TolkContact bemiddelen in het vinden van een geschikte tolk.

Kwaliteitswaarborg

De schrijftolken in Nederland hebben zich verenigd in de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV).
De gebarentolken in Nederland hebben zich verenigd in de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG).
Alle tolken opgenomen in het Register Tolken Gebarentaal zijn gediplomeerd.