CIZ en zorgkantoor

Onder deze wet langdurige zorg (Wlz) vallen alle zorgkosten voor mensen met een zware langdurige zorgbehoefte, zoals mensen met een handicap die vaak 24 uur per dag verzorging nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer je opgenomen moet worden voor psychische behandelingen of gedragstherapie in relatie tot jouw gehoorverlies.

Aanvraag

Een vergoeding voor zorg op basis van de Wlz moet je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hiervoor kun je terecht bij het CIZ-kantoor in jouw regio. Het CIZ bekijkt jouw persoonlijke situatie en verzamelt alle benodigde medische gegevens. Aan de hand daarvan stelt het CIZ een indicatierapport op. Dit indicatierapport gaat naar het zorgkantoor in jouw regio. Het zorgkantoor beslist vervolgens hoeveel zorg je toegekend krijgt.