Mag ik met een cochleair implantaat geopereerd of bestraald worden?

Heb je een cochleair implantaat (implanteerbaar hoortoestel CI), dan is dat van belang wanneer je geopereerd moet worden of bestralingen van een tumor moet ondergaan.

Chirurgische ingreep

Er wordt bij chirurgische ingrepen vaak gebruik gemaakt van elektrische instrumenten. Er bestaan ‘monopolaire’ en ‘bipolaire’ instrumenten. Bij monopolaire instrumenten gaat er één draad naar de elektrode, bij bipolaire instrumenten zijn er twee draden. Bij bipolaire instrumenten vloeit de stroom niet door jou als patiënt, maar van het ene punt van bijvoorbeeld de pincet, naar het andere punt van de pincet. Hierdoor kan met een lage stroom en met weinig schade aan dieper weefsel selectief een vaatje worden dichtgebrand of kan er selectief worden gesneden.

Draag je een cochleair implantaat (CI) dan moet je voorzichtig zijn bij het opereren met een monopolair instrument.  Monopolaire instrumenten mogen in ieder geval niet gebruikt worden wanneer je geopereerd moet worden aan jouw hoofd of nek, omdat de inductiestroom schade aan het cochleaire weefsel of blijvende schade aan jouw implantaat kan veroorzaken. Wij adviseren je contact op te nemen met jouw CI-leverancier om te achterhalen of operatie met monopolaire instrumenten op verdere afstand van jouw CI is toegestaan.

Je mag wel geopereerd worden met een bipolair instrument, maar de cauterisatie-elektroden mogen niet in contact komen met jouw implantaat en moeten op tenminste 1 cm van jouw extracochleaire elektroden worden gehouden.

Tip! Bij een operatie kan er gewerkt worden met een algehele narcose of een ruggenprik. Bij een algehele narcose, mag je jouw spraakprocessor ophouden. Je kunt vragen of iemand jouw processor er af wilt halen als je eenmaal in slaap bent en deze voorzichtig in een bakje willen bewaren. Wil je niet het risico nemen dat jouw spraakprocessor in de operatiekamer bijvoorbeeld op de grond valt en kapot gaat, dan kun je alvorens je naar de operatiekamer gaat zelf de spraakprocessor in jouw nachtkastje opbergen. Of je kunt jouw spraakprocessor en de luisterspoel op de plaats houden door een sportzweetbandje te gebruiken. Indien je voor een ruggenprik kiest, mag je ook jouw spraakprocessor ophouden, zodat je kunt horen wat er tegen je gezegd wordt.

Behandeling tumoren

Kankertumoren die niet operatief kunnen worden verwijderd, worden vaak bestraald al dan niet in combinatie met chemokuren. Er bestaan verschillende soorten bestraling, afhankelijk van de soort tumor en de plaats waar de tumor zich bevindt. Als je een CI-drager bent en je moet worden bestraald, kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met jouw implantaat.

Er zijn voor zover thans bij Stichting Hoormij bekend 3 soorten (precisie-)bestralingen die schade en/of vernietiging van jouw implantaatchip en/of -elektroden tot gevolg kunnen hebben:

  • Radiotherapie (gamma knife),
  • Radio-isotopen therapie ,
  • Protontherapie ( dit is de krachtigste type straling).

Tip! Laat jouw behandelende arts contact opnemen met jouw CI-arts om te achterhalen of je bij deze bestralingen het uitwendige gedeelte van jouw spraakprocessor mag ophouden.

Tip! Zorg dat ook in noodgeval deze informatie bekend is, door dit bij jouw SOS-informatie op te nemen of door stickers te (laten) plakken op jouw medische dossiers en bijvoorbeeld in jouw agenda met daarop “LET OP! CI-DRAGER. GEEN OPERATIE MET MONOPOLAIRE CUTTING DEVICES AAN HOOFD EN NEK.”

Deze informatie geldt voor zover bij ons bekend is voor de diverse implantaten, maar wij adviseren je hierover en over de laatste stand van zaken contact op te nemen met jouw eigen leverancier en met jouw behandelende arts en CI-arts.

Bronnen: Cochlear, TU, PSI, UMCG en pluspost.