Belangenorganisaties

Als slechthorende kun je een beroep doen op de deskundigheid van verschillende specialisten. Wie daarnaast behoefte heeft aan lotgenotencontact, aanvullende informatie of specifiek advies, kan terecht bij diverse (belangen)organisaties. Die kunnen je helpen met allerhande vragen rond hoorproblemen en aanverwante zaken. Sommige bieden overkoepelende informatie en diensten, andere richten zich op een specifieke doelgroep.  Daarnaast zijn er speciale dovenorganisaties.

Stichting Hoormij

Stichting Hoormij is dé vereniging in Nederland voor mensen met hoorproblemen. Stichting Hoormij  geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en komt op voor de belangen van mensen met hoorproblemen. Bovendien wijst Stichting Hoormij de weg in het brede scala aan voorzieningen, dienstverleners en organisaties op het gebied van hoorproblemen. Stichting Hoormij (voorheen NVVS) richt zich niet alleen op mensen die slechthorend zijn, maar ook op mensen met oorsuizen (tinnitus), met overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis), mensen met de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), mensen met brughoektumor en CI-dragers (mensen met een cochleair implantaat).

Stichting Hoormij is initiatiefnemer en bouwer van deze Hoorwijzer.

Naast Stichting Hoormij komt de FOSS op voor de belangen van de ouders én de kinderen. Bij de FOSS zijn zowel individuele leden, buitengewone leden als donateurs aangesloten. De buitengewone leden zijn de ouderraden van speciale scholen en instellingen.

SH-Jong is een ontmoetingsvereniging van, voor en door slechthorende jongeren van 12 tot 31 jaar.

 

Kenniscentrum letselpreventie

Het kenniscentrum letselpreventie (Veiligheid.nl) gezond-gehoor richt zich op het voorkomen van slechthorendheid, het stimuleren van gehoorrevalidatie en het bevorderen van het wetenschappelijk gehooronderzoek. De Nationale Hoorstichting is onder andere de initiator van de Nationale Hoortest, Kinderhoortest en de Oorcheck.